Programma 17e studiedag (Via Pulchritudinis 2018)

 

Thema: Via pulchritudinis: de Schoonheid, een weg naar God

Datum: zondag 30 september 2018

Plaats:

 • Mis en vespers: Collegiale kerk Sint-Jacob-de-Meerdere,
  Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen
 • Lunch en Panelgesprek: Keizerstraat 63, 2000 Antwerpen

Het programma zal verlopen als volgt:


11.15 uur Plechtige Latijnse Mis volgens het missaal van Paulus VI in de Sint-Jacobskerk (locatie: Lange Nieuwstraat 73 te 2000 Antwerpen), opgeluisterd door het vrouwelijk musicaal ensemble Wishful Singing.
12.30 uur Lunch (inschrijving nodig)
14.30 uur Panelgesprek met verschillende kunstenaars (locatie: Keizerstraat 63, 2000 Antwerpen)

 • Selina De Maeyer, cineaste, gaat haar tweemaal bekroonde kortfilm Come and See over de eucharistie voorstellen
 • Angeline Flor Pua, Miss België 2018
 • Leden van het vrouwelijk ensemble Wishful Singing
 • Kevin Colle, Europees Gemmoloog
 • e.a.
16.30 uur Latijnse Vespers & Lof (Sint-Jacobskerk)
17.00 uur Kopje koffie en gezellig samenzijn na afloop (locatie: Ontmoetingscentrum, Lange Nieuwstraat 73).

Deze studiedag gebeurt met de ondersteuning van en in samenwerking met de afdeling Antwerpen van het verbond Pro Petri Sede.

Deelname het panelgesprek: € 8. Er is simultane vertaling voorzien naar het Frans (u moet melden dat u de Franse vertaling wenst bij uw inschrijving).

De toegang tot de Mis en de Vespers is vrij.

Voor de lunch zijn er twee formules: broodmaaltijd met soep (€ 12 per persoon), of driegangenmenu (€ 50 per persoon). Inschrijving liefst vóór 22 september 2018. Betaling gebeurt bij voorkeur via bankoverschrijving op de rekening van de VWHLL:

IBAN: BE97 8900 2429 0649
BIC: VDSP BE91

VWHLL
Lange Nieuwstraat 73
2000 Antwerpen

Met vermelding van het aantal personen:

 1. voor de warme lunch (€ 50 per persoon)
 2. voor de broodmaaltijd (€ 12 per persoon)
 3. voor het panelgesprek (€ 8 per persoon)
 4. voor een vertaling naar het Frans tijdens het panel (gratis)

De inschrijving is nodig voor de lunch en de vertaling.

Inschrijving en informatie bij:
Jacques Maes, coördinator van de dag
E-mail: vwhll@romanliturgy.org 
p/a Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie
Lange Nieuwstraat 73
2000 Antwerpen
of bij:
E.H. Dr. Pierre François, voorzitter VWHLL:
Tel. 0474 719 131 (vanuit België)
Tel. +32 474 719 131 (vanuit het buitenland)

Parkeergelegenheid
Er zijn drie overdekte parkeergarages in een straal van 300m rond de kerk:
P Sint-Jacob, P ’t Stad en P Shopping Meir

Openbaar vervoer
Trein: het station Antwerpen-Centraal ligt op ongeveer 1km van de kerk.
Metrostation: Meir: tram 3, 5, 9 en 15.
Tram- en bushalte: Antwerpen Sint-Jacob, naast de kerk: tram 11, 12 en 24.

Misboekjes voor Latijnse liturgie tijdens een congres in Rome

De Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie (VWHLL) heeft zijn diensten aangeboden voor een internationaal congres in Rome. Priesters, die actief zijn als geestelijke adviseurs bij de Europascouts en -gidsen uit 15 landen van Europa, kwamen samen in Rome voor een congres van 29 tot 31 januari 2018.

De liturgische taal voor de Mis en voor de gezamenlijke getijden was het Latijn, in de gewone vorm van de Latijnse ritus. De boekjes voor de getijden werden gemaakt door een priester van de Gemeenschap van de H. Martinus, en die voor de eucharistie door de VWHLL.

De misboekjes op maat bestonden in drie versies:

 1. Latijn, voor de hoofdcelebrant Missale celebrantis
 2. Latijn/Engels, voor de concelebranten en gelovigen English Latin
 3. Latijn/Frans, voor de concelebranten en gelovigen Français Latin

Dies natalis KVHV 2017

Op 9 december 2017 heeft de afdeling Antwerpen van het Katholiek Vlaams Hogeschoolstudenten Verbond (KVHV) een H. Mis laten opdragen in de Sint-Jacobskerk naar aanleiding van hun dies natalis.

Dat de studenten van KVHV een speciale liefde koesteren voor Latijn was al lang bekend. Dat ze hun katholiek geloof meer au sérieux nemen dan hun voorgangers begint stilaan ook door te sijpelen in de media.

Dit jaar hebben ze gekozen voor een Latijnse Mis ad orientem in de trouwkapel van de Sint-Jacobskerk van Antwerpen, volgens het postconciliaire missaal van 2002. De voorzitter van de VWHLL werd gevraagd als celebrant en een misboekje in kleur werd gemaakt om de gelovigen actief de liturgie te laten volgen.

U kunt het PDF bestand met de Nederlandse en Latijnse tekst van de Mis hier downloaden:

 

Foto’s 16e ledendag (2017)

Programma 16e ledendag (2017)

Datum: zaterdag 21 oktober 2017

Plaats: Collegiale kerk Sint-Jacob-de-Meerdere, Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

De hoofdcelebrant en spreker voorzien voor deze studiedag is Z.Exc. Mgr. Jan Liesen, bisschop van Breda.

11.00 uur Plechtige Latijnse Mis volgens het missaal van Paulus VI in de Sint-Jacobskerk, Lange Nieuwstraat 73 te 2000 Antwerpen.
12.00 uur Receptie (locatie: nog te bevestigen)
12.30 uur Broodmaaltijd (inschrijving nodig)
14.30 uur Lezing van Z.Exc. Mgr. Jan Liesen, bisschop van Breda, over het thema “Gelovig zijn in een geseculariseerde maatschappij”, gevolgd door gelegenheid tot vraag en antwoord (locatie: nog te bevestigen)
16.00 uur Latijnse Vespers & Lof (Sint-Jacobskerk)
16.30 uur Kopje koffie en gezellig samenzijn na afloop (Ontmoetingscentrum, Lange Nieuwstraat 73).

Deze studiedag gebeurt met de ondersteuning van en in samenwerking met de afdeling Antwerpen van het verbond Pro Petri Sede.

Deelname aan de lunch en de conferentie: € 19 (conferentie alleen: € 12, lunch alleen: € 8). De toegang tot de Mis en de Vespers is vrij. Inschrijving liefst vóór 14 oktober 2017. Betaling gebeurt liefst via bankoverschrijving op de rekening van de VWHLL:

IBAN: BE97 8900 2429 0649 BIC: VDSP BE91

VWHLL
Lange Nieuwstraat 73
2000 Antwerpen

Met vermelding van het aantal personen.

De inschrijving is nodig voor de lunch.

Inschrijving en informatie bij:
Dr. Pieter Vis, coördinator VWHLL
E-mail: vwhll@romanliturgy.org 
p/a Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie
Lange Nieuwstraat 73
2000 Antwerpen
of bij:
E.H. Dr. Pierre François, voorzitter VWHLL:
Tel. 0474 719 131 (vanuit België)
Tel. +32 474 719 131 (vanuit het buitenland)

Misboekjes Sacramentsdag Sint-Jacob 2017

De VWHLL heeft misboekjes op maat geleverd aan de Sint-Jacobskerk voor de Mis van 18 juni 2018, naar aanleiding van Sacramentsdag. De Poolse Gemeenschap was talrijk vertegenwoordigd. De misboekjes, met de eigen teksten van de Mis en partituren van gezangen, zijn tweetalig: Nederlands/Pools.

U kunt het PDF bestand van die boekjes hier downloaden:

Foto’s 15e ledendag (2016)

Programma 15e ledendag (2016)

Datum: zaterdag 1 oktober 2016

Plaats: Collegiale kerk Sint-Jacob-de-Meerdere, Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

De hoofdcelebrant en spreker voorzien voor deze studiedag was Z.Em. Robert kardinaal Sarah, Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, maar een tegenslag van de laatste minuut heeft hem verhinderd om zijn deelname te bevestigen, waarvoor onze excuses.

11.00 uur Plechtige Latijnse Mis volgens het missaal van Paulus VI.
12.15 uur Receptie
12.30 uur Broodmaaltijd (inschrijving nodig)
14.30 uur Conferentie over de inbreng van Robert kardinaal Sarah over “Liturgie en nieuwe evangelisatie” door E.H. Pierre François, doctor in de Godgeleerdheid
16.00 uur Latijnse Vespers & Lof
16.30 uur Kopje koffie en gezellig samenzijn na afloop.

Deze studiedag gebeurt met de ondersteuning van en in samenwerking met de afdeling Antwerpen van het verbond Pro Petri Sede.

Deelname aan de lunch en de conferentie: € 19 (conferentie alleen: € 12, lunch alleen: € 8). De toegang tot de Mis en de Vespers is vrij. Inschrijving liefst vóór 23 september 2016. Betaling gebeurt liefst via bankoverschrijving op de rekening van de VWHLL:

IBAN: BE97 8900 2429 0649 BIC: VDSP BE91

VWHLL
Lange Nieuwstraat 73
2000 Antwerpen

Met vermelding van het aantal personen.

De inschrijving is nodig voor de lunch.

Inschrijving en informatie bij:
Dr. Pieter Vis, coördinator VWHLL
E-mail: vwhll@romanliturgy.org 
p/a Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie
Lange Nieuwstraat 73
2000 Antwerpen
of bij:
E.H. Dr. Pierre François, voorzitter VWHLL:
Tel. 0474 719 131 (vanuit België)
Tel. +32 474 719 131 (vanuit het buitenland)

Conferentie 14e ledendag (2015)

“Op de vierde Scheppingsdag heeft God aan de aarde –nog voor hij Adam en Eva schiep, de liturgie gegeven, als stelsel van tekens voor dagen, jaren en feesten en tevens als voedsel voor onze zielen. Daar dienen wij mensen ons aan te laven en niet aan allerlei zelfgemaakt liturgisch voedsel”. Dat was de kern van de boodschap, die E.H. Karlo Tyberghien, programmadirecteur bij Radio Maria Vlaanderen ons meegaf.

Evolutie

“Er is —tot op heden— steeds weer evolutie in de liturgie geweest, maar soms in een foute richting”, aldus de spreker; “Te gemakkelijk werden eigentijdse maaksels en vormen geïntroduceerd, die van weinig liturgisch begrip getuigden”. Priester Tyberghien zag het als een vorm van egoïsme: niet in gewijde bronnen doorgronden wat nodig is voor een verantwoorde misviering, maar eigenmachtig vernieuwen volgens de tijdgeest van de ‘hedendaagse’ cultuur’.

Bij een goede liturgie komen drie zaken aan bod:

 1. De plaats waar men God kan ontmoeten: niet zomaar een veld of hok, maar een gewijde plaats.
 2. God ontmoeten als één volk. Het is niet de priester ergens tussen het volk. De schepselen ontmoeten samen in alle ootmoed hun Schepper, met de priester als middelaar.
 3. De tijd waarin we God ontmoeten. Dat kan zijn op een heilig uur in de kerk, maar ook tijdens het uitoefenen van ieders dagtaak.

Scheppingsorde bij Genesis

Om de plaats van de liturgie in ons geloof te kunnen doorgronden, moeten we de Schepping door God zoals opgetekend in Genesis kunnen begrijpen. De Schepping kan verdeeld worden in drie perioden:

 1. De eerste tot en met de derde dag: God schept Orde: het uitspansel, water en land, planten en bomen.
 2. De Vierde Dag is een speciaal scharnierpunt.
 3. De Vijfde en Zesde dag geeft God, dat het Leven begint. Allen levende wezens worden geschapen met op de zesde dag de Mens en zijn helper.

En op de zevende dag rustte God en zag dat het goed was.

De Vierde Dag

E.H. Tyberghien betoogt dat de Vierde Dag in feite de geboorte is van de liturgie: “God sprak: Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van de nacht zullen scheiden: de zon, de maan en de sterren. Zij moeten als tekens dienen zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren en tevens lampen zijn aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, dag en nacht. God heeft de tijd geordend door tekens: de hemellichamen, die het dag- en nachtritme bepalen. Zo is ook de liturgie een stelsel van handelingen en tekens, dat de tijden ordent in ons christelijk leven.

De Vierde Dag is dus het scharnierpunt in het Genesis-verhaal. Dan slaat God de brug tussen Hemel en Aarde door de hemellichamen die de aarde verlichten volgens een tijdsorde. En God slaat ook een brug van de Hemel naar de mensen door hen de liturgie te schenken, die de mensentijd ordent.

Zondeval en herstel

De zondeval verknoeide deze ordening: door het eten van de Boom der Kennis eigende de mens zich het recht toe om zelf de schepping te ordenen. En dat liep verkeerd af.

Voor de Zondeval was alles goed geordend: de mens was eerst afhankelijk van God. Hij at van de Boom der Kennis om zijn eigen lot in handen te nemen in plaats van op God te vertrouwen. Voor de zondeval liet de mens zich voeden, daarna wilde hij zichzelf voeden met alle nare gevolgen vandien.

Jezus herstelde dit door zichzelf te geven: “Ik ben het Brood des Levens”. Dat doet hij in de Eucharistie door de liturgie, door zichzelf te geven in het Brood (de hostie) en in het stelsel van tekens en handelingen die samen de totale H. Mis vormen. Die liturgie is dus een gegeven zoals de sterren aan de Hemel dat zijn. Door de sterren, zon en maan ontvangen wij licht om te leven, door de Liturgie ontvangen wij Licht om geestelijk te leven.

Als we dus zelf liturgie scheppen, dan doorbreken we dit. We voeden dan weer onszelf en dan loopt het dus weer verkeerd af.

Het gesproken Woord

De Eucharistie bevat Brood en Woord. Het is zaak om voor de Mis evenwicht te zoeken tussen het Woord (de Woorddienst) en het Brood (de eucharistievering zelf). “Laten we als Werkgroep goed in de gaten houden dat woord en lichaam even belangrijk zijn”, zo waarschuwde E.H. Tyberghien.

Wij zijn geen religie van het Boek maar van het Woord (Gods). Dat is ons van stond af aan mondeling doorgegeven, lang voordat men ging schrijven en tekenen.

Radio Maria

Radio Maria is niet het Woord maar wel een stem. Het Woord is van God, maar laten wij als radio zijn Stem zijn om te verkondigen. Het ‘zien’ (bv. door de televisie) is volgens Tyberghien teveel geraakt door de Zonde. Na de Zondeval is het Oor het beste bewaard gebleven. Het is nu aan het oor om de zonde te herstellen. Radio Maria koestert het belang van het luisteren en wil zo ons voeren tot ware ontmoeting met God. Liturgie is van groot belang op de radio.

Radio Maria zendt iedere dag de Vijf Getijdengebeden uit en een eucharistieviering. “Men bekeert mensen vlugger door de juiste liturgie dan door allerlei plichten” aldus de spreker, “Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie: baseert u op de (juiste) liturgie. Dan kunt u mensen bekeren”.