Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie (VWHLL)

Mgr. Luc De Maere, stichter van de VWHLL, tijdens een Latijnse Mis (volgens het missaal van Paulus VI) in de Sint-Jacobskerk, te Antwerpen, op 16 oktober 2009, met Kardinaal Franc Rodé, Mgr. Paul Van den Berghe en Mgr. André Dupuy.

De Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie (afgekort VWHLL), gesticht door Mgr. Luc De Maere (†2011), ijvert voor een volwaardig gebruik van het Latijn in de postconciliaire liturgische praxis, naast de volkstaal.

De VWHLL onderhoudt nauwe contacten met de in Nederland gevestigde Vereniging voor Latijnse Liturgie (VLL), waaruit de VWHLL impuls heeft gehaald om nu in Vlaanderen actief te zijn.

De VWHLL geeft halfjaarlijks, in het voor- en in het najaar een nieuwsbrief uit, Vere Sanctus, die per post wordt verstuurd en een elektronische versie (in PDF formaat) per mail. Het jaarlijks abonnement op de versie per post bedraagt minimum 5 € per jaar, en op de elektronische versie 3 €. Beide versies zijn uiteraard identiek! Overschrijving IBAN: BE97 8900 2429 0649, BIC: VDSP BE91 met duidelijke vermelding van uw adres en ‘Nieuwsbrief’ resp. ‘E-brief’.

Oude nummers van Vere Sanctus kunnen van hier uit worden gedownload.

Jaarlijks wordt een studiedag gehouden in Antwerpen.