Foto’s 19e studiedag (Via Pulchritudinis 2020)

Foto’s 17e Ledendag (Via Pulchritudinis 2018)

Foto’s 16e ledendag (2017)

Foto’s 14e ledendag (2015)

Foto’s: © Hans van Heijningen, 2015 — onder auteursrechtelijke bescherming van Creative Commons BY-NC-SA 3.0-licentie.

De Mis werd opgeluisterd door een jongerenkoor, voor een groot deel afkomstig uit de Europascouts en Gidsen. De viering was live op Radio Maria Vlaanderen te volgen.

Offerande en voorbereiding van het altaar.

De prefatie van Maria, Moeder van de Eenheid, werd voor de voorzanger op de plechtige Gregoriaanse toon gezongen.

Het instellingsverhaal werd gezongen door de concelebranten.

Het Verbond Pro Petri Sede zorgde voor de Vaticaanse vlag, rechts.

Repetitie voor de vespers.

“Op de vierde Scheppingsdag heeft God aan de aarde –nog voor hij Adam en Eva schiep, de liturgie gegeven, als stelsel van tekens voor dagen, jaren en feesten en tevens als voedsel voor onze zielen. Daar dienen wij mensen ons aan te laven en niet aan allerlei zelfgemaakt liturgisch voedsel”. Dat was de kern van de boodschap van E.H. Karlo Tyberghien.

Na de conferentie werd de gelegenheid aangeboden tot het stellen van vragen.

Van links naar rechts: E.H. Pierre François, Voorzitter van de VWHLL, E.H. Karlo Tyberghien, Programmadirecteur van Radio Maria Vlaanderen, en Dhr. Lieven Gorissen, Voorzitter van de afdeling Antwerpen van het Verbond Pro Petri Sede.

Gezongen Latijnse vespers.

Foto’s dertiende ledendag (2014)

Intredeprocessie naar het hoogkoor van de Sint-Jacobskerk van Antwerpen

Verering van het altaar ad orientem

Hoofdcelebrant is kanunnik Joris Polfliet, secretaris generaal van de ICLZ (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg)

De dag wordt georganiseerd met de medewerking van de afdeling Antwerpen van het Verbond Pro Petri Sede, die zorgen voor de pauselijke vlag, links in beeld

Diaken Vladimir Palte zingt het evangelie. Tijdens de liturgie van het Woord richten de bedienaars zich naar het volk

De liturgie van de eucharistie wordt gevierd ad orientem

Na het Sanctus, bestijgen de concelebranten de treden van het altaar

Tijdens het instellingsverhaal knielen de bedienaars: ceremoniemeester, thuriferair en diaken

Het ontmoetingscentrum gelegen naast de kerk biedt ruimte voor een maaltijd

In hetzelfde ontmoetingscentrum vinden de conferenties en de zangrepetities plaats

Sprekers van de dag, v.l.n.r.: E.H. Filip Hacour, uit het Inderdiocesaan Seminarie Johannes XXIII van Leuven, E.H. Pierre François, voorzitter van de VWHLL, en E.H. Kurt Priem, uit het Grootseminarie van Brugge

E.H. Kurt Priem sprak over de Eucharistische aanbidding gisteren als historicus

E.H. Pierre François gaf voorlichting over de liturgische normen betreffende de Eucharistische aanbiding vandaag

E.H. Filip Hacour, legde uit hoe hij kleinere kinderen leert te aanbidden, en dat komt neer op een voorbereiding voor de Eucharistische aanbidding morgen

De heer Jean-Jacques Declercq, lid van de VWHLL, treedt op als lector tijdens de vespers

De vespers worden afgesloten met een eucharistische aanbidding

De zegen wordt gegeven met het Allerheiligste

Foto’s 12e ledendag (2013)

De Sint-Jacobskerk in de Lange Nieuwstraat is een van de grote kerken van Antwerpen en ligt in het historisch centrum

Kardinaal Willem Eijk is aartsbisschop van Utrecht in Nederland

In de pontificale Mis celebreert de bisschop met mijter en staf

De Mis werd gecelebreerd in het hoogkoor

Van links naar rechts: pastoor Bruno Aerts, koster op rust Bert Van Leemput, kardinaal Willem Eijk, diaken Vladimir Palte en priester Pierre François

Het eucharistisch gebed gebeurt aan het altaar ad orientem

Vrijwilligers van de parochie Sint-Jacob zorgen voor de catering

Zangrepetitie voor de vespers