Misboekjes voor Latijnse liturgie tijdens een congres in Rome

De Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie (VWHLL) heeft zijn diensten aangeboden voor een internationaal congres in Rome. Priesters, die actief zijn als geestelijke adviseurs bij de Europascouts en -gidsen uit 15 landen van Europa, kwamen samen in Rome voor een congres van 29 tot 31 januari 2018.

De liturgische taal voor de Mis en voor de gezamenlijke getijden was het Latijn, in de gewone vorm van de Latijnse ritus. De boekjes voor de getijden werden gemaakt door een priester van de Gemeenschap van de H. Martinus, en die voor de eucharistie door de VWHLL.

De misboekjes op maat bestonden in drie versies:

  1. Latijn, voor de hoofdcelebrant Missale celebrantis
  2. Latijn/Engels, voor de concelebranten en gelovigen English Latin
  3. Latijn/Frans, voor de concelebranten en gelovigen Français Latin