Mag een priester de Mis alleen celebreren?

Een priester ergens in Vlaanderen zegt dat de Kerk niet wil dat hij de Mis alleen celebreert en hij verwijst daartoe naar canon 906. Wat is dat? En hoe kunnen we hem zeggen dat hij wel de Mis alleen mag vieren in tijden van pandemie?

De canon 906 zegt: “Tenzij om een goede en verantwoorde reden mag een priester het eucharistisch Offer niet celebreren zonder de deelneming van ten minste een gelovige.” Deze canon wordt soms ten onrechte aangehaald om de thesis te staven dat de aanwezigheid van de gelovigen een wezenlijk onderdeel is van de Mis, quod non.

Dit betekent dat de priester moet proberen een gelovige te vinden om deel te nemen aan die Mis (binnen de kring van personen met wie in contact mag komen vanwege de sanitaire autoriteiten). In geval van onmogelijkheid (en dat kan zeker voorkomen in deze tijden van pandemie), moet men gewoon de canon toepassen: is er een goede en verantwoorde reden daartoe? Ja: de Mis zelf. Dat is precies wat de canon zegt: er bestaan gevallen waarin de Mis zonder aanwezigheid van een gelovige mag.